Ali Uzun – Tekkeköy Mağaraları

39

Ali
Uzun –
Tekkeköy Mağaraları

Tekkeköy mağaralarıyla ilgili ilk
bilimsel araştırma 1941 yılında Kılıç KÖKTEN

başkanlığındaki bir heyetin yaptığı kazıyla başlar.

Tekkeköy mağaraları kovuklu çözülme
(tafonileşme) süreciyle oluşmuş doğal şekillerdir.

Tekkeköy mağaraları denize doğru eğimli (…) sırtların
yamaçlarında gelişmiştir

Mağaraların geliştiği yerlerde ana kaya büyük
kısmıyla toprak ve bitki örtüsünden yoksundur.

Tekkeköy ve çevresi bütünüyle doğal orman
sahası içerisinde yer alır.

Mağara sahası 1977 yılında sit alanı ilan
edilmiş…

Uzun, Ali. (2007), “Tekkeköy Mağaraları,” Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 389-396), Samsun