Ali Ulvi kimdir? Hayatı ve eserleri

Ali Ulvi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1926) Türk karikatürcü. 1950 karikatür kuşağının en önemli sanatçılarındandır. İstanbul’da doğdu. Tam adı Ali Ulvi Ersoy’dur. Balıkesir Öğretmen Okulu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğrenim gördü. Küçük yaşta Cemal Nadir’le Vedat Günyol’un çıkardığı Arkadaş dergisi­nin kadrosuna girdi. 1947-1949 arasında Sedat Simavi’nin Karikatür, Ramiz Gökçe’nin Mizah dergilerin­de çalıştı. 1950-1956 arasında ABD’de bulundu. Twentieth Century Fox film şirketinde, Fieldson Studio’da afiş ressamlığı yaptı. Charles Schlaifer reklam şirketinde karikatür ve desenler çizdi. Yapıtla­rı New Yorker, Look, Esquire ve Punch gibi dergiler­de yer aldı. Türkiye’ye döndükten sonra, 1950’lerin önemli karikatür dergileri 41 Buçuk, Dolmuş ve Tefte karikatürcülüğünü sürdürdü. 1960’larda Yön dergi­sinde çizdi. Halen karikatürlerini Cumhuriyet gazete­sinde yayımlayan sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül kazanmıştır.

Ali Ulvi, önceleri ressam olmak istemesine kar­şın, daha sonra karikatürün etkisine kapıldı. İlk karikatürü 1940 yılında Çocuk Sesi’nde yayımlandı. Başlangıç yıllarında Cemal Nadir’in büyük yardımla­rını gördü, etkisi altında kaldı. Daha sonraları, karikatürde “çizgide mizah” anlayışını geliştiren ku­şağın içine girdi; yazıyı ikinci plana attı, kolay anlaşılırlıktan uzak bir mizah geliştirdi. Yaklaşık otuz yıldır günlük bir gazetede çalışmış olmanın getirebile­ceği kendi kendini yineleme tehlikesine düşmeden,

gündemdeki politik gelişmeleri ustalıkla izledi. Kari­katürlerinde kişi gülünçleştirmesi yerine durum ve düşüncelerle alay etti. Kendi nitelemesine göre de yapıtları birer “makale-karikatür”dür.

Ali Ulvi Ersoy, Türk basın karikatürcülüğünde, 1950 sonrası açılan yeni bir çığırın en önemli temsilci­lerinden biri olarak etkisini sürdürmektedir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983