Ali Şir Nevai Kimdir Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

16

Nizamüddin Ali Şîr Nevaî. Bilgin, devlet adamı Çağatay Türk Edebiyatı şairi (9 Şubat 1441 Herat – Ö. 3 Ocak 1501 Herat).