Tarih

Ali Rıza Artunkal Kimdir Hayatı, Askeri Siyasi Kişiliği

Ali Rıza Artunkal. Türk asker, siyaset ve devlet adamı (Filibe 1885 – İstanbul 12 Aralık 1959).

Harp Okulunu (1904) ve Harp Akademisini Mümtaz Yüzbaşı olarak bitirdi (1907). 1911’de Kurmay Sınıfına geçirildi. Kolordu Kurmaylığında iken Balkan Savaşı‘na katıldı. 1916’da Binbaşılığa yükseltildi. Birinci Dünya Savaşı’nda değişik kıta ve kurmay görevlerinde bulunan Artunkal Kurtuluş Savaşı’ndan sonra tümgeneralliğe yükseldi; 16. ve 8. Tümen komutanlıklarınla, Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Dairesi başkanlığında, daha sonra korgeneral alarak 8. ve

2. Kolordu komutanlıklarında bulundu. Bir ara İstanbul sıkıyönetim komutanıydı. Daha sonra Jandarma genel komutanlığına atanan Artunkal, bu görevdeyken emekliye ayrıldı (1941) ve aynı yıl yapılan bir ara seçimde Manisa milletvekili olarak Birinci Saydam ve  I. Saraçoğlu ve II. Saraçoğlu hükümetlerinde Milli Savunma bakanlığı yaptı (1941-1948). 1946’da yeniden Manisa milletvekili seçildi.

12 Aralık 1959’da İstanbul’da vefat etti.

İlgili Makaleler