Ali Paşa Hanı Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ali Paşa Hanı, İstanbul’da Küçükpazar semtinde XVIII. yüzyıla ait bir ticaret hanı.

Unkapanı caddesi kenarında bulunan hanı kimin yaptırdığı ve yapıldığı tarih bilinmemekte ise de duvar tekniği XVIII. yüzyılı göstermektedir. Büyük bir ihti­malle Çorlulu Ali Paşa (ö. 1711) tarafın­dan, çok sayıdaki hayratına vakıf geliri sağlanmak üzere yaptırılmıştır. İstan­bul’un, ilk şekli fazla bozulmaksızın gü­nümüze kadar gelebilen sayılı hanların­dan biri olan Ali Paşa Hanı, şehrin yo­ğun ticaret bölgesinde hâlâ esas göre­vini sürdürmektedir.

Han dikdörtgen biçiminde olup orta­sında yamuk bir avlu vardır. Dış cephe­ler taş ve tuğla şeritler halinde örülmüş­tür. İçeride revak kemerleri taş paye­lere oturur. Hanın en ilgi çekici tarafı, şehrin eski sokak dokusuna uydurulmuş olmasıdır. Bu yüzden Eminönü tarafın­daki bölümü cephenin diğer bölümün­den kırılarak dişan taşar. Halic’e bakan cephede köşelerde iki çıkma mevcut­tur. Burada üst katta güzel bir mima­ri çözüm ile bir pencere yerleştirilmiş­ti, ancak bitişiğine 1960’lı yıllarda inşa edilen modern bir iş hanı bu pencere­yi kapatmıştır. Giriş cephesinde kapının üstünde taş konsollara dayanan bir çık­ma vardır. Alt katta kemerlerle dışarı açılan tonozlu dükkân gözleri, üst katta ise her biri dışarıdan iki pencereden ışık alan ocaklı odalar bulunur.

Ali Paşa Hanı, Osmanlı devri Türk şe­hir içi ticaret hanlarının güzel ve nisbeten iyi korunmuş bir örneği olup şehrin ana caddelerinden birini bütün cephe­siyle süslemektedir.

İstanbul’da bundan başka, Kapalıçarşı’da iki Ali Paşa Hanı daha vardır. Çok değişmiş durumda olan bu hanların han­gi Ali Paşa tarafından yaptırıldığı bilin­memektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi