Ali Paşa (Hacı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

28

Ali Paşa (Hacı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kuşadalı’dır. Askeri Tıbbiye Mektebi’nden 1283 (1866) da mezun olan tabiblerdendir. Mekteb’ten çıkışında Askeri Tıbbiye Mektebi’nde Nebatat ilmi muavini ve Mülki Tıbbiye Mektebi’nde Nebatat muallimi tayin edilmiş ve ömrünün sonuna kadar nebatat (botanik) okutmuş, tetkik etmiş ve nebati ıstılahların vaz’ına uğraşmış mütehassıs nebatçılardandır. Mülki Tıbbiye Mektebi müdürlüğünde de bulunmuştur. Nakşibendi Tarikatine mensub, takva sahibi, sükûneti galip, alemin gürültüsünden ve dağdağasından uzak bir zat idi, 1333 (1917)’de irtihal ederek Kadıköy civarında Kızıltoprak’da Zühdipaşa Camii kabristanına defn edildi. (İlm-i Nebatat) adı ile iki, (Yeni ilm-i Nebatat) adı ile bir cild ve (Rehnüma-i Garrasin) adlı eserleri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.