Edebi ŞahsiyetlerFelsefe Yazıları

Ali Nihat Tarlan Hayatı, Çalışmaları, Eserleri (Edebi Şahsiyetler)

edebiyat/ali_nihad_tarlan

1898 yılında İstanbul’da doğan ve 30 Eylül 1978’de yine burada vefat eden Ord. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Divan edebi­yatının liyakatli bir hocası ve Klâsik Türk Edebiyatı metin şerhi üstadı olarak, edebiyat tarihimizde hak ettiği yeri aldı. Leyla ve Mecnûn Mesnevisi adlı çalışması ile Türkiye’de ‘ilk edebiyat doktoru’ unvanını kazandı.  Çeşitli liselerde Fransızca, Farsça ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1933’te doçent, 1941’de profesör oldu. Edebiyat dünyasına Servet-i Filnun ve Şebab dergisinde yayınladığı şiirlerle giren Ali Nihad Tarlan, metin şerhi alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanındı. Ünlü Türk şairlerinin divanlarını yayına hazırladı. 1947’de İran’da Şah Rıza Pehlevi tarafından Nişan-ı Ali-i Hümâyûn ile ödüllendirildi.

Eserlerinden bazıları:

Şiir

  • Güneş ve Yaprak (1953)
  • Kuğular (1970)

Araştırma-înceleme

  • Şeyhî Divanım Tetkik (1934)
  • Divan Edebiyatında Sanat Telâkkisi (1946)
  • Fuzuli Divanı Şerhi (1985)