Ali Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

23

Ali Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı şair ve tarihçilerinin en büyüklerinden olup ibareleri selis muhtelif eserler yazan yüce himmet sahibi bir zattır. Gelibolu’lu olup ilk önce tarikatlere girmiş, sonradan bunlardan ayrılarak Şam, Bağdat, Erzu­rum ve Amasya defterdarlıklarında bulunmuştur. Meşhur şair Baki ile aynı sene vefat etmiştir. (Karar-ı Uzlet) ve (Mate’l-Ali ve kis aleyhi’l-Baki) terkibinin delaleti olan 1008 (1600) tarihinde Cidde Mutasarrıfı iken ve­fat etmiştir. Nazmı nesrinden daha kuvvetlidir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.