Ali Haydar Taner kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

61

Ali Haydar Taner kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1883-1956) Bulgaristan’da Kızanlık kentinde doğdu. Yüksek öğrenimini Almanya’da Pedagoji dalında yaptı. Çeşitli liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra, 1919-24 arasında İstanbul Üniversitesi’nde Deneysel Psikoloji okuttu. Ondan önce 1915’te Almanya’dan getirilen “Tecrübi Pedagoji ve Tecrübi Psi­koloji” profesörü Anschutz’un yanına asistan olarak girmiş ve öğrenim için Al­manya’ya gönderilmiştir. 1926-1938 arasında Tâlim ve Terbiye Kurulu üyeliği yapmıştır. 1920’den sonra çıkan öğretmen meslek dergilerinde yeni eğitimi sa­vunan pek çok yazıları vardır. 1938-1948 arasında Çapa Kız Öğretmen Okulu öğretmenliği yapmıştır. 1947-48 öğretim yılında bu okul Eğitim Enstitüsü ha­line getirilince, buradan yaş haddinden emekli olmuştur.

1936’da çıkan “Psikoloji” adlı kitabı ile 1944’te Hüviyet Bekir Örs (Bek) ile yazdıkları “Özel Öğretim Metodları” adlı kitabı, 1952 yılına kadar, öğretmen okullarında ders kitabı olmuştur. Prof. A. Haydar Taner, daha sonra Pedagoji Cemiyeti Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

Ali Haydar Taner, Almanya’dan öğrenimden, döndüğü ilk yıllardan iti­baren ezberciliğin karşısında olmuş, uygulamalı eğitimi, eğitimde iş ilkesini savunmuştur. O, ta 1924’te Muallimler Mecmuası’nın 19. sayısında “İlk ve Orta okulların öğretim yöntemlerinde bir devrim yapmak zorundayız. Bize söz değil, iş gerekli” demiştir.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995