Ali Efendi (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

28

Ali Efendi (Hekim) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zamanında hazik tabiblerden sayılan Padişah’ın tabibi idi. Doğum yeri itibariyle İstanbul’lu ise de Bursa’da oturduğundan Bursalı Ali Efendi şöhreti ile tanınmıştır. 1160 (1747) küsur tarihlerinde Bursa’da vefat etmiştir. Mevlevihane karşısındaki kümbetin arkasında üstadı Ömer Şifai’nin yanında medfundur.

Eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.