Edebiyat

Ali Canip Yöntem Kimdir, Hayatı, Eserleri Hakkında Bilgi

Ali Canip Yöntem, (D.1887 İstanbul -Ö. 1967), Türk şair, yazar ve edebiyat tarihi araştırmacısı.

İstanbul’da doğdu. Şair, edebiyat araştırmacısı. Bazı yazılarında Yekta Bahir, Gökalp, Celal Sakıp imzalarını kullanmıştır. Selanik Mülkî Idadisi’nde ve İstanbul Hukuk Fakültesinde okudu. İttihat ve Terakki Okulu ile Yüksek Ziraat Okulunda dersler verdi. 1909’da Fecr-i Ati edebiyat topluluğuna katıldı. 1911’de Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’le birlikte Genç Kalemler hareketini başlattı, derginin baş yazarı oldu. Milli Mücadele’ye katıldı. Çanakkale ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği, Trabzon Lisesi Müdürlüğü, Giresun Maarif Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Milli Eğitim müfettişliği yaptı. 1943’te Ordu, 1950’de Bursa milletvekili oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Türk edebiyatı profesörü olarak atandı, istanbul’da öldü. Ali Canip Yöntem, Genç Kalemler ve milli edebiyat üzerine düşünceleri ile tanındı. Şiirleri Tevfik Fikret etkisindedir.

Edebiyata şiirle başlayan Ali Canip Bey, hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı şiirlerini 1917-1918`de Yeni Mecmua`da yayımladı. Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler dergisini cıkardı,bu derginin başyazarlığını yaparak Milli Edebiyat akımına öncülük etti.Tek şiir kitabı Geçtiğim Yol adını taşır. Çoğu Türk Yurdu`nda yayımlanmış olan makalelerini Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Beyle Münakaşalarım (1918) adlı kitapta toplamıştır. Epope (1927, 1963) ile Ömer Seyfettin; Hayatı ve Eserleri (1935), diğer önemli iki kitabıdır.

Eserleri:

Araştırma-Inceleme:

Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım (1918)

Türk Edebiyatı Antolojisi (1930)

Ömer Seyfeddin Hayatı ve Eserleri (1935).

Şiir: Geçtiğim Yol (1918).