Edebiyat

Ali Aşki Bey Kimdir, Hayatı, Eserleri

Ali Aşki Bey, (ö. 1882) Türk dinî eserler bestekarı ve şair.

İstanbul’da doğdu ve orada yaşadı. Beylikçi Hacı Salih Ağa’nın oğlu olduğu için Beylikçizâde lakabı ile tanındı. Ba­basından kalan mal varlığı sayesinde rahat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve mûsiki çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş­tirdi. Mûsikideki hocası, bestekâr Zekâi Dede’dir. Kırk yaşlannda, tahminen 1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz’­da vefat etti.

Ali Aşkî Bey, Türkçe ve Arapça man­zumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini göstermiş, ancak şiirlerinin toplandığı bir divana bugüne kadar rastlanmamış­tır. Mevleviyye tarikatı müntesibi olup asıl şöhretini dinî besteleri ile yapmıştır. Bunlardan hüseynî-aşiran Mevlevi âyini unutulmuş, nikriz âyini ise ölümü ile ya­nda katmıştır. S. Nüzhet Ergun Türk Mu­sikisi Antolojisi’nde onun on dört ese­rinin güftesini vermiştir. Yılmaz öztuna ise zamanımıza on beş ilâhisinin ulaştı­ğını bildirmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi