Ali Aşki Bey Kimdir, Hayatı, Eserleri

0
44

Ali Aşki Bey, (ö. 1882) Türk dinî eserler bestekarı ve şair.

İstanbul’da doğdu ve orada yaşadı. Beylikçi Hacı Salih Ağa’nın oğlu olduğu için Beylikçizâde lakabı ile tanındı. Ba­basından kalan mal varlığı sayesinde rahat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve mûsiki çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş­tirdi. Mûsikideki hocası, bestekâr Zekâi Dede’dir. Kırk yaşlannda, tahminen 1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz’­da vefat etti.

Ali Aşkî Bey, Türkçe ve Arapça man­zumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini göstermiş, ancak şiirlerinin toplandığı bir divana bugüne kadar rastlanmamış­tır. Mevleviyye tarikatı müntesibi olup asıl şöhretini dinî besteleri ile yapmıştır. Bunlardan hüseynî-aşiran Mevlevi âyini unutulmuş, nikriz âyini ise ölümü ile ya­nda katmıştır. S. Nüzhet Ergun Türk Mu­sikisi Antolojisi’nde onun on dört ese­rinin güftesini vermiştir. Yılmaz öztuna ise zamanımıza on beş ilâhisinin ulaştı­ğını bildirmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi