Ali Akbaş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

38

Ali Akbaş kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1941 yılında Kahraman­maraş’ın güzel ilçesi Elbistan’ın Maraba (Ça­tova) köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu memle­ketinde, yükseköğreni­mini İstanbul Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yaptı. Çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmen olarak çalıştı. Bir müddet Film Radyo ve Televizyon Eğitim Dairesi (FRTEM)’de program yazarlığı yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesine geçerek dil üzerine yüksek lisansını ta­mamladı. Bu üniversitede Türk Dili okut­manı olarak görev yaptığı sırada 1996 yı­lında emekliye ayrıldı.

Günümüze kadar Divan, Doğuş Edebi­yat ve Kanat dergilerinin yayınlanmasın­da öncülük eden ve halen Kardeş Kalem­ler Dergisi’nin yazı İşleri Müdürlüğünü yapan Ali Akbaş’ın Masal Çağı (Ankara 1983) ve Kuş Sofrası (Ankara 1996) adlı iki şiir, Gökte Ay Portakaldır (İstanbul) adlı bir masal kitabı yayımlanmıştır. Kuş Sofrası 1991 yılında “Yazarlar Birliği”nin şiir ödülünü almıştır. Bu kitap ayrıca Ma­riya Leontiç tarafından Makedonca’ya çevrilmiştir (2000). Kazakistan’ın baş­kenti Almatı’da gerçekleştirilen II. Türk Dünyası Şiir Şöleni’nde Mağcan Cumaba­yulı Ödülüne layık görülmüş (1993) ve Kosova’da yayınlanan “Türkçem” Çocuk Dergisi tarafından yılın şiir ödülünü al­mıştır (2004). İtalya’nın Venedik şehrin­de düzenlenen 57. Şiir Bianeli’nde (2005) ve 20. Moskova Kitap Fuarında Türkiye’yi temsil etmiştir (2007). Şairin adı geçen dergi ve kitapların dışında şiirlerinin pek çoğu başta Türk Edebiyatı ve Türk Yurdu olmak üzere değişik dergilerde yayınlan-

Kaynak: Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, 2. Cilt, Hasan Latif SARIYÜCE, Nar yayınları, 2012