Algoritma Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

Algoritmaları daha kolay anlatabilmek için akış şemaları kullanılır. Algoritma nedir? Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan Müslüman-Türk matematik alimi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi’dir. Matematikteki şöhreti on altıncı yüzyılda Avrupa’yı etkisi altına almıştır. Harezmi’nin ismi Avrupa’da türlü şekillerle söylenmiştir. Latince’de Alkhorismi şeklinde söylenerek bulduğu metod Algoritma (algorizme) olarak literatüre geçmiştir. Halen kullanılmakta olan; toplama, çıkarma, çarpma, bölme sayılarını en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulmak gibi bilinen bütün aritmetik işlem metodları birer algoritmadır. Hesap makinalarına yerleştirilen, çeşitli işlemlere ait programlar da birer algoritmadır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “algoritma” ne demek?1. İx. yüzyılın başında yaşamış olan Türk matematikçilerinden musaoğlu harezmli mehmet’e arapların san olarak verdiği alharezmi sözcüğünden batı’nın yaptığı bir terim. bu terim ortaçağda, ondalık sayı sistemine göre yapılan ve son zamanlarda belirli her Algoritma

kelimenin ingilizcesi: algorithm

Köken: Fransızca