Alfred von Kremer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

İslamiyet üzerine yapılan bilimsel çalışmaların öncülerinden olan Kremer, çok iyi Arapça bilmesi ve birincil kaynakları kullanabilmesiyle, İslam dünyasıyla ilgili doğru bilgilerin yayılmasında etkili oldu. İslam toplumlarmın toplumsal yapılarını çözümlemeye ve bu toplumlarm gelişimlerine neden olan etmenleri açıklamaya çalışan ilk Avrupalı Doğu uzmanı olan Kremer, İslam dininin, toplumsal, iktisadi, siyasi ve düşünsel etmenlerin bir bileşimi olan İslam kültürünün tarihi ile bağlantılı olarak incelenmesi gerektiğini savundu. Konusunda bir başyapıt olarak değerlendirilen Culturgeschicte des Orients unter den Chalifen (“Halifelik Döneminde Doğu’nun Kültür Tarihi”) adlı kitabında Araplar’m âdetlerini, geleneklerini, düşünsel ve maddi alanlardaki başarılarını inceledi. İslam dini ve kültürüyle ilgili çok sayıda kitap yazdı.

• YAPITLAR (başlıca): Die Nationalitatsidee und der Staat, 1855, (“Milliyetçilik Düşüncesi ve Devlet”); Gesc-hicte der herrschenden Ideen des Islams, 1868, (“İslam Dinine Egemen Olan Düşüncelerin Tarihi”); Culturgeschicte des Orients unter den Chalifen, 2 cilt, 1875-1877, (“Halifelik Döneminde Doğu’nun Kültür Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi