Alfred Marshall Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

29

MARSHALL, Alfred (1842-1924)

İngiliz, iktisatçı. İktisatta Neo-Klasik Okul’un oluşmasına en büyük katkıyı yapmıştır.

26 Temmuz 1842’de Londra’da doğdu, 13 Temmuz 1924’te Cambridge’de öldü. Cambridge Üniver-sitesi’ne bağlı St.John’s College’da matematik öğrenimi gördü. Cambridge Üniversitesi’nde 1865’te matematik dalında 1868’de de ahlak bilimleri dalında öğretim üyeliğine atandı. 1877-1881 arasında BristoP daki University College’ın yöneticiliğini yaptı. Bu yıllarda iktisat üzerinde çalışmaya başladı ve 1879’da eşiyle birlikte yazdığı The Economics of İndustry’yı (“Sanayi İktisadı”) yayımladı. 1883’te Oxford Üniversitesi’ne bağlı Balliol College’da politik iktisat dalında öğretim üyesi olan Marshall, 1885’te profesör olarak Cambridge Üniversitesi’ne döndü. 1891-1894 arasında Kraliyet Çalışma Komisyonu üyeliği yapan Marshall, 1908’de üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı.

Marshall’ın iktisadi kurama ilgi duymaya başladığı yıllarda, bir yanda kapitalist sistemin yoğun bir eleştirisine dayanan Marxist iktisat güçlenirken, diğer yanda, öznelci değer kuramına dayanan ve daha sonra iktisatta “marjinal devrim” olarak adlandırılan akım Avrupa’nın çeşitli akademik merkezlerinde yeni yeni filizleniyordu. 1870’lerde, marjinalizmin kurucuları olarak bilinen Jevons, Menger ve Walras, malların değerini marjinal faydanın belirlediğini ileri sürerek, değişim (mübadele) değerini fayda ile, yani kullanım değeri ile açıklamaya çalışmaktaydılar. “Marjinal devrim” yeni analitik araçlarla iktisadi kuramda yöntem-bilimsel bir dönüşüm getiriyor ve matematiksel yöntemlerin kullanımım yaygınlaştırıyordu. Marshall, 1890’da, esas olarak Marjinalist Okul’un temel kavramlarından yola çıkarak, ancak klasik iktisadın bu çerçeveyle uyum sağlayabilecek öğelerini de kullanarak, neo-klasik iktisat kuramının ilk sistemli sunuluşu olarak kabul edilen The Principles of Economics’i (“İktisadın İlkeleri”) yayımladı.

Önceki İçerikRenato Guttuso Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikRobert Zimmerman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi