Edebiyat

Alexandre Dumas Fils (Oğul) Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği

Alexandre Dumas (Oğul) Fransız oyun yazarı (27 Temmuz 1824’te Paris’te doğdu, 27 Kasım 1895’te Marlyle-Roi öldü).

Alexandre Dumas’nın evlilik dışı oğluydu. Babasıyla uyum içinde birlikte yaşamalarına rağmen, bu durumu onu oldukça etkilediği için evlilik dışı ilişkiler ve sonuçları eserleri ana temasını oluşturmuştur. Babasının mali durumunun sarsıntıya uğraması üzerine edebiyatla uğraşmaya başladı. 1847’de bir şiir kitabı, bir yıl sonra da, kendisine büyük ün sağlayan La Dame aux camélias (Kamelyalı Kadın) adlı romanını yayımladı.1852’de bu romanı sahneye konduğunda asıl ilgi sahasının tiyatro olduğunu anladı. Târihî oyunlar ve romanlar yazan babasından ayrı bir yol tutarak oyunlarında yaşadığı dönemi ele aldı. Sahneye büyük başarıyla aktardığı oyunlarıyla daha ünlü oldu. Fakat bununla berâber roman yazarlığından da vazgeçmedi.

Dumas günümüze önemini koruyarak kalan tek eseri Kamelyalı Kadın’da Paris’in kibar fahişelerinden birinin umutsuz aşk macerası çerçevesinde, güçlü kişilikler yaratıyor, kişilerine romantik tiyatro geleneğinin hoşgörüsü içinde yaklaşıyordu. Ancak daha sonraki oyunlarında tiyatroyu ahlaki ilkeleri korumak ve topluma yerleştirmek amacıyla kullanan bir tutum izledi. Evlilik, evlilik dışı ilişkiler yine ana temaları arasında olmakla birlikte, bu kez aile yapısını bozan etkenleri şiddetle eleştiriyor, ailedeki çözülmeyi engelleyerek toplumsal birliği korumaya çabalıyordu. Bu oyunlar, güçlü kurguları ve canlı diyaloglarıyla döneminde tutulmuş olmakla birlikte, eğitim bilimciler ve eğitimciler onun ahlâkçı oyunlarından övgüyle bahsederken bazıları tarafından da “ders verir” tavırlarından ötürü eleştirilmiştir.

1875’te Academie Française üyeliğine seçilen Alexandre Dumas Fils, faydalı tiyatronun öncülüğünü yaptı. Çağdaş töreleri de yansıtan oyunlarında önyargılara şiddetle saldırdı. Kadınla erkeğin eşitliğini savundu. Birçok makale ve tiyatro eleştirileri yazdı. Yaşadığı yıllarda babasından daha meşhur bir kişi olan Alexandre Dumas Fils, 1895’te Fransa’nın Marlyle-Roi şehrinde öldü.

Birçok eseri Hâlid Ziyâ Uşaklıgil, Mahmud Şevket Paşa ve Ahmed Midhat Efendi gibi yazarlar tarafından Türkçeye çevrildi.

Eserleri (başlıca)

Yarım Dünya (Le Demi Monde), Savurgan Bir Baba (Un Pére Prodigue), Para Meselesi (La Question D’Argent), Füruzan (Francillon), Kamelyalı Kadın (La Dame aux Camélias), Gayrimeşrû Çocuk, Yabancı Kadın, Kibar Yosmalar, Maznunun Hatıraları, Karımı Niçin Ödürdüm (Clemencau Davası)

    İlgili Makaleler