Alexander Gottlieb Baumgarten (Filozoflar Biyografileri)

Alexander Gottlieb Baumgarten

filozof-4/alexander_gottlieb_baumgarten” 177″ 216″ Alexander Gottlieb Baumgarten (Berlin 17 Temmuz 1714 – 26 Mayıs 1762) yılları arasında yaşamış, Alman filozof ve estetikçi.

Estetik’in bağımsız bir öğreti olarak kurucusudur, felsefede Wolff geleneğini devam ettirmiştir.

18. yüzyılda yaşamış olan Baumgarten, estetiği, felsefeye kazandırdı. Baumgarten’e göre estetik, “Güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır.”

Baumgarten estetik ile ilgili çalışmaları dışında, genellikle Wolff’un öğretisini izlemiş, buna karşılık Wolff’tan ayrıldığı bazı konular da olmuştur. Özellikle tözlerin karşılıklı etkileşimi konusunda Wolff’un Leibniz’den alarak geliştirdiği ruh ve gözdenin önceden düzenlenmiş uyumu kuramı ile pietistler’in Tanrı’nın dünyaya karışmasını öngören “fiziksel etkileme” kuramı arasında kendine bir orta yol seçmiştir.

Çalışmalarının önemli bir bölümünü, öğrencisi G.F Meier’ın yardımlarıyla sürdürmesi sebebiyle kimi eserlerinin gerçek yazarı konusunda kuşkular bulunmaktadır.

Eserleri

Works

* Dissertatio chorographica, Notiones superi et inferi, indeque adscensus et descensus, in chorographiis sacris occurentes, evolvens (1735)
* Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (1735)
* De ordine in audiendis philosophicis per triennium academicum quaedam praefatus acroases proximae aestati destinatas indicit Alexander Gottlieb Baumgarten (1738)
* Metaphysica (1739)
* Ethica philosophica (1740)
* Alexander Gottlieb Baumgarten eröffnet Einige Gedancken vom vernünfftigen Beyfall auf Academien, und ladet zu seiner Antritts-Rede […] ein (1740)
* Serenissimo potentissimo principi Friderico, Regi Borussorum marchioni brandenburgico S. R. J. archicamerario et electori, caetera, clementissimo dominio felicia regni felicis auspicia, a d. III. Non. Quinct. 1740 (1740)
* Philosophische Briefe von Aletheophilus (1741)
* Scriptis, quae moderator conflictus academici disputavit, praefatus rationes acroasium suarum Viadrinarum reddit Alexander Gottlieb Baumgarten (1743)
* Aesthetica (1750)
* Initia Philosophiae Practicae. Primae Acroamatice (1760)
* Acroasis logica in Christianum L.B. de Wolff (1761, 2nd ed. 1773)
* Ius naturae (posthum 1763)
* Sciagraphia encyclopaedia philosophicae (ed. Johs. Christian Foerster 1769)
* Philosophia generalis (ed. Johs. Christian Foerster 1770)
* Alex. Gottl. Baumgartenii Praelectiones theologiae dogmaticae (ed. Salomon Semmler (1773)
* Metaphysica (übers. Georg Friedrich Meier 1776)
* Gedanken über die Reden Jesu nach dem Inhalt der evangelischen Geschichten (ed. F.G. Scheltz & A.B. Thiele; 1796–1797)