Alessio Bombaci Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

Alessio Bombaci, (1914-1979) İtalyan şarkiyatçısı ve Türkologu.    

Castroreale’de (Messina) doğdu; ilk ve orta öğrenimini nerede yaptığı bilinme­mektedir. Yüksek öğrenimini Napoli Üniversitesi’nde hukuk alanında yaptı. Burada bulunduğu sıralarda Luigi Bonelli ile tanıştı ve onun tarafından verilen Türkçe derslerine devam ederek bir dip­loma daha aldı. 1935 yılında, henüz yir­mi bir yaşında iken, Bonelli’nin emekli­ye ayrılması üzerine Türk dili ve edebi­yatı derslerini üstlendi; böylece bir öğ­retim görevlisi olarak Istituto Universitario Orientale’de ilim âlemine girmiş oldu. 1946-1955 yılları arasında aynı üniversitenin Farsça, 1956-1976 yılları ara­sında da Yakın ve Ortadoğu tarih ve me­deniyetleri derslerini okuttu. Ayrıca Roma Üniversitesi’nde de kısa bir süre Türk­çe dersleri verdi. 1954’te profesör oldu. 1961 ve 1967 yılları arasında iki dönem Napoli Üniversitesi’ne rektör se­çildi. 20 Ocak 1979’da Roma’da öldü.

İlmî çalışmalarını yakından takip eden Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından şeref üyeliğine ve muhabir üyeliğe kabul ediien Bombaci, Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Millet­lerarası Komitesi’nin ku­ruluşunda faal rol oynadı. Bu kuruluşun ilk ilmî toplantısının Napoli’de yapılma­sını ve verilen bildirilerin kısa sürede ya­yımlanmasını sağladı. Öte yandan Türk Sanatları Kongresi’ne ilgi gösteren Bom­baci Ankara’daki ilk toplantıya katıldı (1959); ikincisinin Venedik’te yapılması­na ön ayak oldu ve bunun bildirilerini Napoli Üniversitesi neşriyatı arasında yayımlattı.