Alemşah Kümbeti Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri,

Alemşah Kümbeti, Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait bir türbe.

Kapısı üstündeki Arapça kitabeden an­laşıldığına göre, İlhanlı Beyi Sultan Şah için bir mescid ve bir medrese ile birlik­te 728 (1327-28) yılında Melikşah ta­rafından yaptırılmıştır. Son yıllarda da önemli ölçüde bir tamir görerek harap olmaktan kurtarılmıştır.

Türbenin sekizgen gövdesi muntazam işlenmiş kesme mermer taşlarından ya­pılmış, üstü tuğladan yine sekiz dilimli bir piramit külahla örtülmüştür. İki ta­raflı merdivenle çıkılan üst mekâna zen­gin süslemeli bir niş içine açılmış kapı­dan girilir. Bir duvarında mihrap olan bu mekânın altında esas mezar odası bulunmaktadır. Nisbetleri bakımından biraz dar ve geometrik motiflerin hâkim olduğu çerçevelerle sınırlanmıştır. Bu çerçevelerde dal kıvrımları araların­da hayvan kabartmaları yer almaktadır.

Alemşah Kümbeti Anadolu Selçuklu türbe mimarisinin devamı sayılan bir yapı olmakla beraber, süslemesindeki bazı motifler Orta Asya geleneklerine işaret etmektedir.

DİA