Alemdar Ne Demek, Alemdar Nedir, Anlamı

0
94

Alemdar. Bayrak veya sancak taşıyanlar için kullanılmış olan bir terim.

“Bayrak, sancak, liva” mânalarına ge­len Arapça alem kelimesiyle “Tutan” an­lamındaki Farsça dardan meydana gel­miş birleşik bir kelimedir. Tarih terimi olarak hükümdara ait saltanat sancak­larını taşıyanlar için kullanılmıştır. Sel­çuklular ve İlhanlılar’da devlete ait bay­rak ve sancakları taşımak ve muhafaza etmekle görevli topluluğun reisine emîr-i alem, yanındakilere de alemdar denirdi. Aynı sınıf Osmanlılar’da da var­dı. Mîr-i alem veya mîralem de denilen emîr-i aleme bağlı olan alemdarlar “elviye-i sultaniyye”yi (saltanat sancakları) taşımakla görevliydiler. Ancak saltanat sancaklarının en büyüğü olan ak alemi bizzat mîr-i alem taşırdı. Kapıkulu ocak­larının bayraklarını taşıyanlara da alem­dar denildiğinden, ikisini birbirinden ayır­mak için, saltanat sancaklarını taşıyan­lara alemdarân-ı hâssa adı verilmiştir.

DİA