Aleksey Rikov Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

17

RİKOV, Aleksey İvanoviç (1881-1938)

SSCB’li siyaset ve devlet adamı. 1924-1930 arasında Halk Komiserleri Konseyi başkanlığı yapmıştır.

25 Şubat 1881’de Saratov’da doğdu, 14 Mart 1938’de Moskova’da öldü. 18 yaşındayken RSDİP’ye (Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi) üye oldu. 1902’de 1 Mayıs gösterilerine katıldığı için tutuklandı. 1903’te RSDİP içinde meydana gelen bölünmede Menşevikler’e karşı Bolşevik-ler’in yanında yer aldı. Etkin bit biçimde katıldığı 1905 Devrimi’nin yenilgiye uğramasını izleyen dönemde, RSDİP içindeki tüm eğilimler arasında uzlaşma sağlanması gerektiğini savundu. 1910-1911 yıllarını Paris’te geçirdikten sonra Rusya’ya dönüşünde, partiyi birleştirmeye yönelik bir konferans toplamaya çalıştığı bir sırada tutuklanarak Sibirya’ya sürgüne gönderildi.

Rusya’da çarlık yönetimine son veren 1917 Şubat Devrimi’nden sonra Moskova’ya dönen Rikov, bu dönemde tüm sosyalist partilerin katıldığı bir koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini savunarak Lenin’e ters düştü. 1917 Ekim Devrimi’ne etkin olarak katıldı ve devrimden sonra Lenin başkanlığında kurulan ilk Halk Komiserleri Konseyi’nde (Bakanlar Kurulu)içişlerikomiseri olarak görev aldı. Bu görevi sırasında da Zinovyev ve Kamenev’le birlikte sosyalist partilerin temsilcilerinin de hükümette yer almalarında ısrar ettiyse de bu öneri parti tarafından reddedildi. 1918-1920 arasındaki İç Savaş’ın başında Moskova’nın yiyecek ve silah gereksinimini karşılamakla görevlendirildi.