Aldous Huxley Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

59

Huxley’in ilk romanları neşeli, zeki ve alaycı bir üslupla yazılmış düşünce romanlarıdır. Çağdaş insanın sahteliklerini ve yaşamının boşluğunu ince bir alayla ele aldığı bu romanlarında, kişilerden çok boşlukta dolaşan düşünceler önemlidir. 1928’de yayımlanan Ses Sese Karşı ise roman a clef (anahtar roman) türünün örneklerinden sayılır. Bu romanı anlamak için gerçek yaşamda hangi olaylara ve kişilere gönderme yapıldığını bilmek gerekir.Huxley’ e asıl ününü sağlayan fantezileri olmuştur. Bunların çoğunda teknolojinin insan yaşamını denetleme boyutlarıyla ilgili kaygılarını dile getirir.

Çağdaş teknolojinin büyüsünün bozulması Huxley’in ünlü romanı Brave New World’le (Yeni Dünya) sarsıcı bir biçimde gündeme gelmiştir. Huxley bilim kurgu türündeki bu romanında bir anti-ütopya yaratır. Yapıtta yer alan geleceğin toplumunda insanları tümüyle bilimsel denetim ve koşullandırma yönlendirmekte, hiçbir karşı koymaya olanak vermeden, istenilen biçimde geliştirmektedir. Bu karamsar gelecek düşüncesi, Huxley’e göre bugünün aşırıya varmış bir biçimidir. Huxley, bu romanla 1960’larm “karşı-kültür” düşüncelerine daha önceden yönelmiş, teknolojinin egemen olma tehlikesine karşı bir uyarı getirmiştir.

Huxley roman ve denemelerinin dışında, şiir ve oyun başta olmak üzere değişik türlerde ve çok çeşitli konularda yazmıştır. Ancak büyük ölçüde başka yazarların tekniklerinden yararlanmış, bir yaratıcıdan çok, bir yaygınlaştırıcı olmuştur. Özellikle Yeni Dünya romanı yaşadığı dönemde ve daha sonra yaygınlıkla okunup incelenmiştir.