Aldo Manuzio Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

34

MANUZIO, Aldo (Ykş. 1449-1515)

İtalyan, yayımcı. İtalik harflerini geliştirerek Yunan ve Roma klasiklerinin yaygın olarak basımını sağlamıştır.

Roma yakınlarındaki Bassiano’da doğdu, 6 Şubat 1515’te Venedik’te öldü. Roma ve Ferrara’da öğrenimini tamamladıktan sonra 1482’de Mirandola’ye giderek soylu ailelerin çocuklarına öğretmenlik yapmaya başladı. 1490’da Venedik’e yerleşen Manuzio tipo baskıyı öğrendi ve bir yayınevi kurdu. Yunan klasiklerinin basımını hazırlayabilmek için çevresine Yunanca dil uzmanları topladı.

1495’te yayımladığı ilk kitabı Lascaris’in Erote-ma’sim üç yılda bitirdiği Aristoteles’in 5 ciltlik yapıtı izledi. 1499’da Francesco Colonna’mn Hypneroto-machia Poliphili (“Uyku ile Aşkın Savaşı”) adlı yapıtını yayımladı. Bu baskı, çeşitli tahta baskı desenleri ve güzel harfleriyle üstün bir yapıt olarak nitelendirilmektedir.

Özellikle bilginler için maliyeti düşük, küçük boyutlu kitaplar çıkarmak amacında olan Manuzio, el yazısına benzer biçimde, bir harf genişliğine 2-5 harf sığdıracak ölçüde, Yunan alfabesinin matbaa harfleri-
ni hazırladı. Ardından Latince metinlerde yer kazanmak amacıyla el yazısına benzer şekilde matbaa harfleri yaptırdı. Bu çalışmaların sonucu 1501’de aldino ya da italik denilen eğik harflerin geliştirilmesi oldu. Ayrıca, sekiz sayfalık formaları da ilk kez kullanarak Vergilius’un bir kitabını bastı.

1500’de Manuzio, Aidin Akademisi olarak bilinen bir akademi kurdu. Yönetmeliği Yunanca yazılan ve üyelerinin Yunanca bilmek zorunda olduğu akademi, antik yazarların yapıtlarını derlemek, el yazmalarını incelemek ve titiz bir şekilde basıma hazırlamak amacını güdüyordu. Manuzio’nun basımevi kendisinin ölümünden sonra oğlu ve torunu tarafından yürütüldü.

Manuzio, Rönesans’ın başlangıç aşamasında klasik yapıtların titiz bir basımını yaparak, kültürel gelişmeye önemli bir katkıda bulunmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi