Albrecht Altdorfer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

30

ALTDORFER, Albrecht ( ?- 1538)

Alman ressam. Batı’da manzara resminin gelişmesine öncülük etmiştir.

Regensburg’da doğduğu sanılmaktadır. Bir oymacı olan babası Ulrich Altdorfer, 1491’de yoksul düşerek Regensburg’u terk etmiş, kent yurttaşlığından ayrılmıştı. Albrecht, 1505’te Regensburg’un yurttaşı olmak için başvuruda bulundu ve isteği kabul edildi. Dönemin geleneklerine göre, böyle bir hakkın kazanılması için 25 yaşında olmak gerekiyordu. Bu nedenle, Altdorfer’in doğum tarihinin en geç 1480 olduğu sanılmaktadır. 1505’te yapılan kent nüfus sayımının kayıtlarında sanatçı, “Amberg’li ressam” olarak anılmaktadır. Ancak, Altdorfer’in bu kentte doğduğunu ya da yaşadığını gösteren bir belge bulunmamıştır.

Altdorfer, 1508’de Regensburg’a kesin olarak yerleşmiş, Tuna’nın kuzey kıyısına çok yakın bir yerde bulunan bu serbest kentteki kültürel ve siyasal gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Burada ilk resim siparişini almış; S.Peter Kilisesi için bir resim yapması istenmiştir. 1511’de Tuna kıyılarına ve Alpler’e bir gezi yapan Altdorfer, bu bölgede karşılaştığı doğa görünümleri ve bunları işleyen manzara ressamlarından çok etkilenmiştir.

Altdorfer, 1519’da dışişleriyle ilgili kent meclisinin, 1526’da da içişleriyle ilgili meclisin üyeliğine seçildi. Aynı yıl, kent mimarı olarak görevlendirildi. Sanatçının bu alandaki çalışmaları, şarap mahzenleri, mezbaha, kent duvarı ve belediye binası kulesinin yapımıyla ilgilidir. Bu yapıların hiçbiri günümüze kalmamıştır.

Altdorfer, 1528’de Sulh Mahkemesi’ nde görev aldı. Aynı yıl belediye başkanı olarak önerildiyse de İskender’in Savaşı adlı çok önem verdiği bir tablo üzerinde çalıştığı için görevi kabul etmedi. Bununla birlikte, kentin siyasal yaşamıyla ilişkisini ölene değin sürdürdü. 1533’te, meclis üyesiyken, bir Protestan din adamının Regensburg’a çağrılmasında ve kentin Protestanlık’ı kabul etmesinde etkili oldu. Altdorfer, Protestanlık’a duyduğu yakınlık yüzünden, 1519’da Regensburg Sinagogu’nun yıktırılmasını ve yerine Güzel Meryem Kilisesi’nin yaptırılmasını desteklemiş ve kilisenin yapımına katılmıştı. Yaşamının son yıllarında ise, Protestanlık’ı desteklemekle birlikte Augus-tine Manastırı’nın yöneticiliğini yaptı. 14 Şubat 1538’de Regensburg’da öldü.