ALBOİN KİMDİR?

34

Lombard kralı (öl. 572). Lombard kralı Alduin’in (ya da Aldoin) oğlu olan Alboin, önce Clovis’in torunu Clatsinde’yle, sonra Gepidlerin kralı Cunimund’un kızı Rosamunde’yle evlendi. Gepidlerin gücünü yıktıktan sonra Pannonia’yı da işgal etmekte olan Avarların egemenli­ğinden kurtulmak için, halkıyla İtalya’ya yöneldi (568): Veneto bölgesini yakıp yıktı; Milano ve Pavia’yı (571) aldı. Pavia’yı kendine başkent yapıp, eşi Rosamunde’nin kışkırtmasıyla öldürüldü.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL