Albert Hofstadter – Varlığın Hakikati

Albert Hofstadter – Varlığın Hakikati

Bir anlamda hakikat, bilgi aittir. Epistemolojik anlamda hakikat gerçekliğe, ya da olgusal doğruluğa kabaca uygunluktur.

Doğruluk ya da pratik hakikat teorik hakikatten daha geniş kapsamlı bir kategoridir.

Ontolojik anlamda hakikat, hakiki şeyin varlığına ait olan bir hakikattir.
…ondan varlığın hakikati olarak da söz edebiliriz.
Başka bir ifadeyle varlığın hakikati sadece varlık hakkında bir hakikate olduğu gibi sadece objesini göstermesi bakımından bir temsil-tasarımın hakikati olacaktır; dahası o kendisinde böyle bir teorik hakikatin bir unsurunu barındırır, çünkü anlam doğru biçimde gerçekliği temil eder.
Varlığın hakikati söz konusu varolanın gerçekliğine, sahihliğine, sahiciliğine ve edimselliğine dayanır.
Bir şey gerçek, sahici, sahih ve edimsel olduğu ölçüde onun hakikaten varolduğunu ve hakiki olduğunu hakiki biçimde söyleyebiliriz.
Tanrının isimlerinden biri hakikattir.

Martin Heidegger
Hazırlayan: Ahmet Aydoğan
Say Yayınları, 2008