Akson Nedir, Ne Demek, Yapısı, Tanımı

0
63

Akson (Eski Yunanca: Axon)

Sinir impulsunu hücreden öteye götüren sinir lifi.

Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı.

Uçlarında asetilkolin veya noradrenalin gibi mediatör denilen kimyasal ileticiler salgılanan sinir hücresi uzantıları. akson uçlarında salgılanan mediatör Maddeler, kendisini takib eden aksonu , adaleyi veya organı tenbih eder veya tersine teskin eder.

Akson, sinir hücresinin gövde dışında kalan kısmı. uyarıları elektriksel ve kimyasal iletebilen uzun uzantıdır.