Akkoyunlular Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

28

Hasankeyf Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey’in türbesi de bu kasabaya yakın bir yerde bulunmaktadır. Akkoyunlular nedir? Bir Türk oymağının İran ve Doğu Anadolu’da kurduğu devlet. Akkoyunluların ne zaman ve hangi yolla Anadolu’ya geldikleri bilinmemektedir. Bazı tarihçilere göre on ikinci asırda Maveraünnehr veya Azerbaycan’dan Doğu Anadolu’ya gelip, Urfa, Mardin ve Bayburt bölgelerine yerleştiler. Akkoyunluların soyu, Oğuz Hana kadar uzanmaktadır. Eski Oğuzların Bayındır boyunun bir oymağı oldukları da söylenmektedir. Bundan dolayı da Akkoyunlu Hanedanı Bayındır veya Bayındırıyye adları ile anılır. Bayraklarında koyun ambleminin olması, Karakoyunlular gibi, bunların da Orta Asya’da önemli roller oynayan Kon (Koyun) ilinden geldikleri ihtimalini kuvvetlendirmektedir