Tarihi Eserler

Akköprü Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Akköprü. Eski Ankara-İstanbul yolunun başında Çubuk suyu üzerinde bîr Selçuklu devri köprüsü.

Arapça kitabesine göre 619 Rebîülâhirinde (1222) Sultan I. Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Üzerinde ikinci bir kitabe varsa da okunamamıştır. Ankara’yı diğer illere bağlayan ker­van yolu üstünde olan Akköprü munta­zam yontulmuş andezit taşlarıyla yapıl­mış olup inşasında yer yer İlkçağ’dan kalma üzerleri işlemeli veya yazılı, dev­şirme taşlar da kullanılmıştır. Sivri ke­merli yedi gözlü olan köprü 77 m. uzun­luğunda ve 7 m. genişliğindedir. Ortada­ki en yüksek ve büyük göz 10 m. metre açıklığındadır. Diğer gözler her iki uca gittikçe alçalır ve ufalırlar. Birkaç defa tamir edildiğinden esas biçimi bozulan köprü. 1970’teki son tamirinde bir dere­ceye kadar eski görünüme döndürülme­ye çalışılmıştır. Akköprü. Selçuklu devri Türk köprü mimarisinin en güzel eser­lerinden biridir.