Akıl Sözleri -8 Akılla İlgili Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Düşündüren Sözleri

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.
Hz. Muhammed

Çok bilgili olman akıllı olduğunu göstermez.
Heracleitus

Akıllı insanlar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.
Thomas Jefferson

Akıl, kendine ait bir yerdedir ve orada cehennemi cennet veya cenneti cehennem yapabilir.
Milton

Tarih kitapları insanları akıllı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, felsefe derin, ahlak kitapları ciddi ve temkinli yapar, mantık ve hitabet ise insana münakaşa kabiliyeti verir.
Mores

Dil akıl tarafından yaratılmıştır ve aklı yaratır.
Aaron Allston

Akıllılık her şey için yararlıdır, hiçbir şey için yeterli değildir.
Henri Poincare

Akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden yararlanır, inatçı insanlar herşeyi kendileri denemek ister.
John Lubbock

Akıllandıkça babalarımızın birer çılgın olduğuna inanırız; bizden daha akıllı olan oğullarımız da bizim için öyle düşünecektir.
Alexander Pope

İlk seferde başaramazsanız, tekrar tekrar deneyin, sonra vazgeçin. Hemen vazgeçmek,aklını kullanmamaktan başka bir şey değildir.
Richard Wilkins

Akıllarımız sınırlı fakat bu sınırlılığın şartları içerisinde sonsuz olasılıklarla çevrilmişiz; işte hayatın gayesi bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramak.
Alfred North Whitehead

Akıllı olmanın avantajı şudur ki, insan istediğinde kendini aptal da yapabilir. Bunun tersiyse oldukça zordur.
Kurt Tucholsky

Boş inançlar, cılız akılların dinleridir.
Burke

Akıllı Donkişot uygun rüzgarı bekler.
Stanislaw J. Lee

Öfke, aptalları akıllı yapar; ama yoksul bırakır.
Lord Bacon

Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıllı olmayan insan hiçbir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz.
Herbert

Akıllı olma cüretini gösterin. Şimdi başlayın. Doğru bir şekilde yaşayacağı zaman günü erteleyen insan, nehrin kurumasını bekleyen köylü gibidir. Ancak nehir akar ve sonsuza kadar akacaktır.
Horatius

Aklı ve gerçekleri kullanan bir insan mükemmele erişecektir. Doğa insanın akıl gücüne bir sınırlama getirmemiştir.

Marquis de Condorcet

Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür.
Horace

Akıllı olan her şeyi fark eder, aptal ise fark ettiği her şey üzerine konuşur.

Dünya Atasözü

Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
Cato

Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir.

Adolf Hitler

Takımın aklı, takım bireylerinin aklından daha büyüktür.
Peter Senge

Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir

J.Roland

İnsanın ilgilendiği tüm şeyleri ve tarihi, aklın süzgecinden geçirmeliyiz.
Santayana

En affedici insan, cezalandırma gücü varken affedendir. Mürüvvet ve akıl yönünden en eksik insan, kendinden aşağıdakine zulmedendir.

Ebu Cafer el-Mansur

Yaşamın sırlarını bileydin.
Ölümün sırlarını da çözerdin;
Bugün aklın var, birşey bildiğin yok:
Yarın, akılsız, neyi bileceksin?
Ömer Hayyam

Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.

Abdülkadir Geylani

Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
Abdülkadir Geylani

Dünyanın gül bahçesinde hiç kimsenin akıl erdiremediği bir sırdır şu: “Kargalar her yerde serbest de bülbül kafeste tutsak.
Mahtumkulu Firaki

Ne yazık ki vücudun çökmesi aklın olgunluk dönemine rastlar.
Ahmet Haşim

Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -1———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -5
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -2———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -6
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -3———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -7
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -4