Akıl Sözleri -5 Akılla İlgili Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Düşündüren Sözleri

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.
Aristoteles

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.
Platon

Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz.
Confucius

Bilim için akıl, ahlâk için vicdan gerekir. İman aklın ve vicdanın doğrusudur.
Conficius

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.
William Shakespeare

Akıllı kimse kayıplarını düşünerek dövünmez, tersine zararını gidermeye çalışır.
William Shakespeare

İnsanın doğasında akıldan cok delilik vardır.
Francis Bacon

Akıllı adam bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır.
Francis Bacon

Ne var ki her yandan “düşünmeyin! aklınızı kullanmayın!” diye bağırıldığını işitiyorum. Subay, “Düşünme, eğitimini yap!”, maliyeci “düşünme, vergini öde!”, din adamı “düşünme, inan!” diyorlar.
I.Kant

Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.
I.Kant

Akıl her şeyi olduğu gibi görmektir.
Voltaire

Akıllı insanlar önemli bir kazadan mutlaka ders alırlar.
La Rochefoucauld

Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.
L.Rochefoucauld

En yaman delilik, en yaman akıl ve bilgelikten doğar.
Montaigne

İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.
Moliere

Akıllı insan, bütün yumurtaları aynı sepete koymaz.
Cervantes

Sınavlarda akıllıların cevaplayamayacağı soruları aptallar sorar.
Oscar Wilde

İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.
David Hume

Herkesi kınamak ve herkesi övmek, akılsızların yapacağı şeylerdir.
Benjamin Franklin

Akılsız sözler gibi, akılsız suskunlukların da hesabını vermek zorunda kalırız.
Benjamin Franklin

İnsan doğayı dönüştüren akıl gücü, yılmak bilmezliği ve muhakemelerimizi tutkulardan kurtarmak, sonra da onu iyi şekilde kullanmaktır.
Gorki

Deneme, aklımıza katkıda bulunur ama budalalığımızı azaltmaz.
Bernard Shaw

Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insansa başkalarının aklını da kullanır.
Bernard Shaw

Resmi tarih oldum olası büyük katillerin tarihidir. Kabil, Habil’i bugün öldürmüş değil, ama bugün Kabil, Habil’i akıl uğruna öldürüyor ve onur madalyası istiyor.

Albert Camus

Yürekten itaat edeceğim tek bir iktidar var, kendi aklımın kararı, kendi vicdanımın emrettiği.
William Godwin

Bir soru soran adamın sorusundan onun ne kadar akıllı olduğunu anlarım.
Hz. Ömer

Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok.
İbn-i Sina

Meyvesi bol ağacın dalları yere eğildiği gibi, Akıllı insanlarda mütevazi ve alçakgönüllü olurlar.
Sadi-i Şirazi

Avamın (halkın) aklı gözündedir.
Said Nursi

Renkleri ince ince ne anlatırsın köre
Konuşun her insanla onun aklına göre

Necip F. Kısakürek

Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -1———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -6
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -2———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -7
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -3———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -8
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -4