Filozoflar

Akıl Sözleri -3 Akılla İlgili Filozof ve Edebiyatçıların Anlamlı ve Düşündüren Sözleri

Cesaret, tehlike karşısında aklın kullanılmasıdır.
Platon

Tanrı mahvetmek istediği kişinin önce aklını alır.
Euripides

Akılsızlar kimseden bir şey öğrenemezler ama akıllılar akılsızlardan bile çok şey öğrenir.
Conficius

Aklınla ve sağlıklı zihninle uzlaşmıyorsa hiçbir şeye inanma, onu ben demiş olsam bile.
Buddha

Akıllılık deneyin, gerçekte zamanın çocuğudur.
Leonardo da Vinci

Budalaların aptallığı her zaman akıllı kımselere bileme taşı hizmeti görür.
William Shakespeare

Deliyle bilge arasındaki fark: birincisi tutkulara, ikincisi aklına boyun eğmiştir.
Erasmus

Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
Montaigne

Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok üstün değiller ise bizden çok aşağı sayılırılar.
Montaigne

Aklın denetimi, ruhun beden için iyi olan şeyi istemesini sağlar.
Descartes

Dünyada başarılı kazanabilmek için, aptal görünmeli akıllı olmalıdır
Montesquieu

Deneyim akıllı insanların biricik kehanetidir.
Lamartine

Hiç bir akıllı insan büyük sonuçları birden beklemez.
Voltaire

Aklın buyruğuna girmeden yaşamın kötülüklerine karşı başarı kazanılamaz.
Arthur Schopenhauer

Aklı olmayan insan mutluda olamaz.
Arthur Schopenhauer

Aklın sakıncası insanı sürekli olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.
Bernard Shaw

Bize bir kaç deli gerek, şu akıllıların yol açtığı duruma bak!
Bernard Shaw

İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.
Albert Einstein

Bilgisayarlar süratlidir ama cok aptal insan çok akıllı ama yavaştır.
Albert Einstein

Merak, faal bir aklın kalıcı ve kesin özelliklerinden biridir.

Samuel Johnson

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.
Hz. Ömer

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.
Hz. Ömer

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.
Hz. Ali

Aklı kıt olan, dilini tutamaz.

Hz. Ali

Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır!
Fudayl Bin İyad

Akıllı bir adam, senin can düşmanın olsa bile, cahil dosttan iyidir
Firdevsi

Akılsızlık alameti dörttür: ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek , dünyadan ibret almamak.
Feridüddin Attar

Mecnun’la birlikte oturan akıllı, Leyla’nın yüzünden başka bir şey konuşmaz.

Sadi-i Şirazi

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.
Mevlânâ

Madde karanlığı, akıl nûru ile; cehâlet karanlığı, ilim nûru ile; nefis karanlığı marifet nûru ile; gönül karanlığı da aşk nûru ile aydınlanır.
Hacı Bektaş-ı Veli

Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -1———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -6
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -2———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -7
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -4———————————-Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -8
Akıl Sözleri, Akıla Dair Sözler -5

İlgili Makaleler