Akika Nedir Tanımı, Tarihi, Kurban Uygulaması

0
33

Akika

Akika (arapça), bir çocuğun doğu­mundan yedi gün sonra kesilen kurban. İslam şeriatine göre, bu gün yeni doğan çocuğa bir ad verilmesi, saçlarının kesilmesi ve bir kurban kesilmesi (bir oğlan için, iki koç veya iki te­ke ; bir kız için, bir koç veya teke) mustahap veya sünnettir. 7. gün ihmâl edilirse, akika daha sonra da kesilebilir; hattâ çocuk, reşit olunca, bunu bizzat yapabilir. Kurban etinin en büyük kısmı fakir ve muhtaçlara verilir.

Eskî âlimlerden bazıları, el-Zâhirî, akika’yı kesilmesini mecburî telâkki etmişlerdir; ancak İmam Ebu Hanife ise, tam tersine bunu kişinin isteğine bağlı addetmiştir. Çocuğun o gün kesilen saçlarına da akika denir ve şeriat müminlere, hiç olmazsa, bu saçların ağırlığında, altın veya gümüş olarak, sadaka dağıtılmasını emreder.

Aklka kesilme âdeti, müşrik araplardan alınmıştır. Peygamberin, yeni doğan çocuğu için bir kurban kesmek isteyen kese­bilir” dediği rivayet olunur. Müşriklik devrinde, çocuğun başına kurban kanı serpmek âdet idi; bir rivayete göre, Peygamber müslümanların bu âdeti de yerine getirmelerine müsaade et­mişti. Fakat fakihler, bunun sünnet olmadığını beyan ederler.

Hz. Muhammed’in peygamber olduğu bildirildikten sonra kendisi için akîka kesmiştir.
Hicretin sekizinci yılında da oğlu İbrahim’in doğumunun yedinci günü, saçlarının ağırlığı kadar
gümüş sadaka verdi ve iki koç kesmiştir.