Akif Şakir Şakar Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

Âkif Şakir ŞAKAR, cerrahi ve ortopedi uzmanı, profesör (İstanbul 1888-1961).

Askeri Tıbbiye’yi yüzbaşı rütbesiyle bitirdi (1910). Viyana Üniversitesi cerrahi kliniğinde ihtisas yaptı (1912 -1914). Birinci Dünya Savaşında Sina çölünde harp hastahane-sinde operatör olarak çalıştı (1914-1918). Savaştan sonra üniversiteye geçti (1919). Prof. Mouchet’ye yardımcı verildi; 1923’te doçent oldu. İki yıl Hamburg Üniversitesinde ortopedi üstünde çalıştı (1927-1929). Dönüşünden bir süre sonra profesör (1932) ve yeni kurulan ortopedi kliniğine müdür oldu (1933). 1939’da ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi, 1958’de emekliye ayrıldı. Â. Şakir Şakar Türkiye’de ortopedinin kurucusu sayılır. 100 kadar türkçe, 40’tan fazla yabancı dilde yayını vardır. Başlıca eserleri: Komplike fraktürlerin (tedavisine dair (1935), Çocuk cerrahîsi ve ortopedi kliniği dersleri (2 cilt, 1935-1958), Spor (kazaları onarımı (M. A. Sarpyener ile birlikte).