Akhileus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

49

Akhileus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yunan tragedya yazarı (MÖ 525-456) Akhileus’un, Maraton ve büyük olasılıkla Salamis savaşlarına katıldığına inanılır. Pers savaşlarından sonra, oyun yazmaya başladı. Eserlerinin hemen hepsinin dramatik ve trajik içeriği güçlüydü. Kurguları, ya efsanelerden ya da Yunan tarihinden alıyordu. Yapıları çok sağ­lamdı. Dram öğesini, sahneyi, koroda dev mas­keleri ve efsane canavarlarını kullanarak yük­seltiyordu. Akhileus yetmişe yakın eser yazdığı halde bunlardan zamanımıza ancak bir avucu kalmıştır. Başlıcaları, “Yalvaranlar”, “Yediler, Teb’e Karşı” ve “Oresteya” üçlemesidir (Agamemnon da içinde). Akhileus, yeni tür bir dramatik takdimin yaratıcısı olmuş, pek çok oyun yazarı kendisini izlemiştir.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet