Akciğer Embolisi Nedir, Hakkında Kısa Bilgi

0
32

Akciğer Embolisi, sık rastlanan ağır bir hastalık türüdür. Bazen ani ölümlere neden olur.

Akciğer atardamar sistemi içinde tıkayıcı bir nesnenin (vakaların büyük çoğunluğunda bacaklarda veya küçük leğen içinde tıkanmış bir toplardamardan kopup gelen bir kan pıhtısı) geçeceği damar çapının yetersiz olduğu yerde tıkanıp kalmasıdır. Akciğer anjiyografisi bir bilgilendirme muayenesidir ve gereken acil tedavinin çeşidini tespit etmeye yarar.