Akciğer Biyopsisi Neden Yapılır, Nasıl Yapılır, Türleri, Hakkında Bilgi

40

Akciğer biyopsisi, çeşitli akciğer hastalıklarının teşhis gayesiyle mikroskop altında incelenmek üzere akciğer dokusundan küçük bir parçanın alınması işlemidir.

Biyopsi 4 değişik biçimde yapılır. Kullanılacak yöntem doku örneğinin nereden alınacağına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

  • Bronkoskop biyopsisi, bronkoskop adı verilen ışıklı bir cihazın ağız ya da burundan solunum yoluna sokulması ile yapılır. Genellikle bulaşıcı hastalıkların tesbitinde incelenecek bölge bronşlara yakın ise kullanılır. Diğer müdahalelerden önce tercih edilmesi gerekir.
  • İğne biyopsisi, göğüsten içeri sokulan uzun bir iğne yardımı ile yapılır. Eğer hasta bölge göğüs duvarına yakın ise kullanılır ve Bilgisayarlı tomografi, ultrason ya da floroskopi yardımı ile yapılır.
  • Açık biyopsi, akciğer dokusundan örnek almak için kaburga kemikleri arasında açılan bir kesik ile yapılır. Bu yöntem diğerlerinden sonuç alınamazsa uygulanır
  • Video yardımlı torakoskopik ameliyat (VATS), göğüste yapılan ufak bir kesikten sokulan torakoskop adı verilen bir aygıt ile yapılır