Akba Yayınevi Tarihçesi, Kurucuları, Hakkında Bilgi

26

Akba Yayınevi, 1932’de Bilâl Akba, Aka Gündüz, Kemal Salih Sel ve Adil Akbay tarafından kuruldu. Henüz dağıtımın örgütlenmediği bu yıllarda kitabevi, İstanbul ve Ankara’da yayımlanan bütün gazetelerin Ankara içi ve Anadolu dağıtımını yapan tek kuruluştu. Ayrıca kitap dağıtımı ve 1940’tan sonra kitap yayımı da yapan kuruluş, Adil Akbay ile Bilâl Akba’nm ortaklığında varlığını sürdürdü. Bilâl Akba’nın ölümünden sonra 1968’e kadar vârisleri tarafından yönetildi. Ankara’daki kuruluşun ortaklarından olan İhsan Uras, 1962’de İstanbul’da aynı adla bir yayınevi hurdu. Ankara’daki kuruluştan farklı olarak burada yayma geniş yer verildi. Telif ve tercüme hikâye, roman, tarih ve dini konulan içeren kitap yayımı yapıldı. Yayınlarının bir özelliği de, kitabın satışını etkileyecek ve kullanılışını kolaylaştıracak ciltli ve renkli düzenlemelerle süslenmiş kitap kapaklarına önem vermesiydi.