Akabane Nedir, Akabane Hastalığı, Özellikleri

Akabane ya da konjenital artrogripozis, koyun ve keçilerde görülen, sığırlarda da görülebilen; sokucu sinekler aracılığıyla bulaştırılan bir viral hastalıktır. Gebe hayvanlarda anomalili yavru doğumları ile karakterizedir.

Hastalık etkeni familya Bunyaviridae familyası, Orthobunyavirus genusuna dahil (-)ss RNA virus’tur.

Bulaşmanın temel iki kaynağı vardır;

  • Culicoides soyuna bağlı sokucu sinekler.
  • Transplasental yol. Yani anneden yavruya geçiş.

Genel özellikleri

Hastalık erişkin hayvanlarda klinik bulgularla seyretmez. Ancak doğan yavrular anomalili ve genellikle ölüdür.Erişkin hayvanlarda semptom gösterirse de bunlar merkezi sinir sistemi bulgularıdır.