Aiz bin Said Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

24

AİZ b. SAİD

Âiz b. Saîd b. Zeyd el-Muhâribî el-Cesrî (ö. 37/657) Hz. Peygamber’in duasını alan sahâbîlerden biri.

Hicretin onuncu yılında Muhârib kabi­lesi tarafından Hz. Peygambere gönde­rilen on kişilik heyet içinde yer aldı. Ha­nımı Ümmin-Benîn’in verdiği bilgiye gö­re, Âiz Hz. Peygamber’den elleriyle yü­zünü sıvazlamasını ve kendisine hayır duada bulunmasını istemiş. Peygamber de onun bu isteğini yerine getirmiştir. Bu sebeple Âiz’in yüzünün daima par­laklığını ve tazeliğini koruduğu rivayet edilmiştir.

Âiz b. Saîd Hz. Peygamber’den sonra askerî ve siyasî hareketlere katıldı. İran fetihlerinde, Kâdisiyye ve Celûlâ savaş­larında bulundu. Kabilesi Benî Muhârib’in bayraktarı olarak Cemel Vakası’na iştirak etti. Sıffîn Savaşında Hz. Ali sa­fında yer aldı ve bu savaşta şehid düştü.

TDV İslam Ansiklopedisi