Aiskhylos Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

62

Eshilos (Yunanca: Αἰσχύλος, Aiskhylos) (d. yak. MÖ 525/524  – ö. yak. MÖ 456/455)

(MÖ 525’e doğru-456). Klasik tragedyanın başta gelen yazarlarından biridir.

Oyun yazarlığına MÖ 500 yılında başladığı sanılıyor MÖ 484’ten sonra ünü gittikçe yayıldı; yaşamının büyük bölümünü Sicilya’da Hieron’un sarayında geçirdi. Doksan kadar tragedya yazdığı sanılan Aiskhylos’un günümüze ulaşan yapıtlarının sayısı yedidir. Bunlardan yalnız üçü (Agamemnon, Persler ve Zincire Vurulmuş Prometheus)Türkçeye çevrilmiştir. Klasik tragedyanın babası olarak kabul ediien Aiskhlos’un tiyatroya getirdiği yeniliklerin başında, sahneye ikinci oyuncuyu sokması ve koronun görevini azaltarak duygu ve düşünceleri kahramanlarında yoğunlaştırması gelir. Böylece diyalolar zenginleşti, olaylar dizisi hareketlilik kazandı. Buna karşılık, konunun ve kurgunun önemi yoktur denilebilir; Persler ya da Hiketides gibi yapıtlarıysa büyük ölçüde anlatıma dayalıdır. Aiskhylos’un tragedyaları, kendi döneminin yazarlarından başka İngiltere’de Elizabeth çağı yazarları, Fransa’da yeni klasik akımı temsil eden Racine ve Corneille, İtalya’da Ariosto, G.G.Trissino gibi yazarlar üstünde de etkili olmuştur.