Aile irşat Bürolarına Yöneltilen Soru ve Sorunlar Işığında Ailelerin Dini Sorunları Çözüm Önerileri Samsun İli Örneği

44

Havva
Aslan –
Aile irşat Bürolarına Yöneltilen Soru ve Sorunlar Işığında
Ailelerin Dini Sorunları Çözüm Önerileri Samsun İli Örneği

…ailelerin korunması ve aile problemleri
konusunda talep ece” ere dini aydınlatma ve danışmanlık yapmak için
Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Nisan 2002 tarih ve 199 say oluru ile il
müftülükleri bünyesinde kurum içi danışma birimi olarak “Aile İrşat ve
Rehberlik Büroları” kurulmuştur.

…tarafımıza yöneltilen soru ve sorular 600’ün
üzerindedir.

Evliliklerin yıkılışının en önemli
sebeplerinden birisi hatta ilki eşlerin birbirlerini aldatmasıdır.

…büromuza yöneltilen soru ve sorunlardan
187’si eşlerin birbirlerini aldatmasıyla ilgilidir.

Erkeğin aldatmasıyla ilgili birimimize gelen
171 sorudan 90 tanesinin evlilikleri boşanmayla sonuçlanmış geride kalan 81
aldatma vakasının 65 inde kadın yuvasının yıkılmasını istemediğinden eşinin bir
gün eve dönmesini sabırla beklemiş ve eşi döndüğünde de yaşadığı kırgınlığa
rağmen yine de eşini evine kabul etmiştir.

…sorulardan 175’i alkol, kumar ve uyuşturucu
bağımlılığı sonucu ailelerin dağıldığı konusuyla ilgilidir. Görüldüğü gibi
eşlerinin birbirlerini aldatmasından sonra boşanma konusunda ikinci büyük sorun
alkol, kumar ve madde bağımlılığıdır.

Şiddetin sebeplerine baktığımız zaman;

1) Ekonomik sebepler ön plana çıkıyor.
Erkeğin yeterince kazanamaması ve kadının bunu sürekli dillendirmesi.

2) Sarhoş kocanın dayağı,

3) Kocanın evlilikten bir müddet sonra eşini
istememesi,

(Ensest) 4 yılda bu konuda almış olduğum 21
soru var. Bu 21 sorunun 12 tanesi Samsun ilinin aynı ilçesindendir.

Aslan, Havva. (2011), “Aile irşat Bürolarına Yöneltilen Soru ve Sorunlar Işığında Ailelerin
Dini Sorunları Çözüm Önerileri Samsun İli Örneği
,” Samsun Sempozyumu 13-16
Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 333-338, Samsun 2012