Ahteri Kimdir, Hayatı, Eserleri

Ahterî, Muslihuddin Mustafa (ö. 968/1560-61) Ahterî adlı sözlüğü ile tanınan ünlü dil bilgini.

Karahisar’da (Afyonkarahişar) doğduğu için Karahisârî nisbesiyle de anılır. Baba­sının adı Şemseddin’dir. Hayatının muh­telif safhalarına, nerede ve hangi hoca­lardan Öğrenim gördüğüne dair kaynak­larda bilgi yoktur. Sadece Kütahya’da müderrislik yaptığı ve orada öldüğü bi­linmektedir. Arap dili ve edebiyatından başka siyer ve fıkıh alanlarında da eser­leri vardır.