Ahmet Şevki Akçay kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahmet Şevki Akçay kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1888-1959) Türk veteriner. Türkiye’de hayvan patolojisinin kurucularındandır. İzmir’de doğdu. Kuleli Tıbbiye İdadisi’ni, 1912’de de Askeri Baytar Mektebi’ni bitirdi. Aynı yıl başlayan Balkan Savaşı’nda, atlardaki ruam hastalığını incelemek üzere Çatalca’ya gönderildi. I. Dünya Savaşı başladığında, Askeri Baytar Mektebi’nde histo­loji (dokubilim) dersleri veriyordu. Orduya katılmak üzere bu görevine bir süre ara veren Akçay, savaştan sonra histolojinin yanı sıra patoloji derslerini de üstlendi. 1922’de askeri ve sivil baytar okullarının birleşmesiyle oluşan Yüksek Baytar Mektebi’nin öğ­retim kadrosunda yer alarak, 1925’te profesör oldu. 1927-1930 arası Almanya’da Berlin Veteriner Fakültesi’ne bağlı Patoloji ve Gıda Kontrolü Enstitüsü’nde incelemeler yapan Akçay, Türkiye’ye dönünce, An­kara’da yeni kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde patoloji ve patolojik anatomi dersleri vermeye başladı. 1937’de Patolojik Anatomi Enstitüsünün müdü­rü, 1944’te ordinaryüs profesör oldu. 1959’da İstan­bul’da öldü.

Türkiye’de veterinerlik hizmetlerinin yaygınlaş­ması ve hayvan patolojisinin kurulması için çalışan Akçay Cumhuriyet döneminden sonra önem verilen bu alanın öncülerindendir. Bu amaçla, Adana’da bir hayvan hastanesinin kurulmasını sağladı, Ankara Veteriner Fakültesi’nde bir Patoloji Müzesi ve histo-patoloji preparat arşivi oluşturdu. Derslerinde ve yapıtlarında yeni Türkçe kullanmaya özen gösterirdi. Ölümünden sonra ailesi tarafından adına bir ödül düzenlendi. Türkiye’nin ilk veterinerlik ödülü olan “Akçay Ödülü”, her yıl Veteriner Fakültesi’ni birin­cilikle bitiren öğrenciye verilir.

YAPITLAR (başlıca):

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983