AHMET RIDVAN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

45

Türk şairi (Ohri ?-Edirne 1528-1539 arası). Yaşamı üs­tüne yeterli bilgi bulunmayan Ahmet Rıdvan’ın (Tütünsüz Ahmet Beyde denir) Edirne’de oturduğu, Bayezit ll’nin sancak beylerinden olduğu bilinir. Kamus ül- Alâm’da Kanuni dönemi şairlerinden olduğu kayıtlıdır.

Tezkirelerde, “pek latif bir şair olmadığı” belirtilen Ahmet Rıdvan’ın mesnevilerinin (İskendername, Leyla ve Mecnun, Hüsrev ü Şirin) edebi değerleri yoktur; yal­nızca dil ve deyiş bakımından önemlidirler.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL