AHMET PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

27

Türk devlet adamı ve komutanı (İstanbul 1700’e doğru- Bağdat 1747). Bağdat valisi Eyüplü Haşan Paşa’nın oğlu olan Ahmet Paşa onbeş yaşında Basra valiliğine atanıp, ondokuz yaşında vezirliğe yükseltildi (1719). Bağdat valiliği (1724), Hemedan bölgesi seraskerliği yapıp, Hemedan’ıaldı(31 Ağustos 1724). Andican’da Afgan reisi Eşref Şah’a yenilmesine (1726) karşın, parlak bir antlaş­ma yapmayı başardı (4 Ekim 1727). İran’da Tahmasp II ortaya yeniden çıkınca, 1728-1730 savaşlarında Niha­vent, Hemedan ve Kirmanşah İran’a bırakıldı. Bununla birlikte, Ahmet Paşa, Kurucan’da yapılan savaşta Tah­masp ll’yi yenince (15 Eylül 1731) kaybedilen yerler ge­ri alındı. Hemedan’da yeni bir antlaşma yapıldıysa (Ka­sım 1731) da, iki ülke delegeleri İstanbul’da kesin ant­laşmaya varamayınca savaş yeniden başladı. Ahmet Paşa, Bağdat’ı Nadir Şah’a karşı savunup, Bağdat valili­ğine ek olarak Basra valiliğine atandı (1733). Bağdat ku­şatmasında yardıma gelen Topal Osman Paşa ile anla­şamadı (Osman Paşa şehit oldu). Önce Halep, sonra Rakka valiliğine atanıp, komutan Köprülüzade Abdul­lah Paşa şehit düşünce yeniden Bağdat valiliğine getiril­di. Yerel isyanları bastırdı.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL