Ahmet Paşa bin Veliyuddin el-Hüseyni kimdir? Hayatı ve eserleri

34

Ahmet Paşa bin Veliyuddin el-Hüseyni kimdir? Hayatı ve eserleri: (ö. 902/1497) Tahsilini tamamladıktan sonra Bursa’da Sultan Medresesi Müderrisliği’ne atanmıştır. Daha sonra Fatih’in özel hocası, yakın arkadaşı ve veziri olmuştur. Bir süre sonra Bursa’ya ikinci gelişinde Orhan Gazi ve Muradiye Medreseleri Mütevelliliği’ne, ardından da Bursa Sancak Beyliği’ne getirilmiştir. Bursalı olarak tanınması, hayatını Bursa’da geçirmesi ve burada vefat etmesine bağlanmaktadır. Büyük bir şair olduğu için Şeyhî (ö.834/1431) ve onun gibi devrin bir çok ünlü şairi, onun meclisinde toplanırlardı. Muasırları, onu “Rum Sultanus şuarâ’sı”, yani Anadolu şairlerinin sultanı sayarlardı. Arap ve Fars edebiyatını çok iyi bilen ve o ölçüde de edebi kültüre sahip bir şair idi.

ESERLERİ

Arap diline olan derin vukufunu gösteren eserleri şiirlerinden ibarettir ki, başlıcaları şunlardır:

1. Divanının Ayasofya, Nr. 2875’te kayıtlı nüshasında dokuz ayrı parçadan oluşan ve toplam altmış beş beyit olan Arapça şiirler.

2. Hızır Bey’in ünlü müstezadına nazire olarak tâiye türünden mükemmel bir müstezad kasîde. Bu kasîde, çok ünlü olup hem konu ile ilgili kaynaklarda hem de divanının bazı nüshalarında mevcuttur.

Kaynak: Mehmet yalar, XV. Yüzyıl bursa alimleri ve arap diline katkıları, uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi cilt: 11, sayı:2, 2002 ss. 97-116