AHMET NAKŞİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

29

Türk minyatür ressamı, müneccimi ve şairi (İstanbul 16. yy. sonu- ? 17. yy. başı). Yaşamı üstüne bilgi bu­lunmayan Ahmet Nakşi’nin (Nakkaş Ahmet de denir), Ahmet I döneminde Süleymaniye Camisi muvakkitliği yaptığı bilinir. Osman ll’ye (1618-1622) sunulan Taçköprülüzade’nin Şakayık-ı Numaniye adlı kitabındaki 49 minyatür (bilginlerin, din adamlarının ve sultanların kitaptaki tanımlarına göre yapılmış portrelerinden olu­şur, Topkapı Sarayı Müzesi) günümüze kalmıştır.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL