Tarih

Ahmet Muhtar Kimdir, Hayatı (ABD’deki İlk Türk Büyükelçi)

Ahmet Muhtar. Diplomat, devlet ve siyaset adamı (Çanakkale 1870-Ankara 1934).

Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten sonra Hariciye Nezareti’nde çalışmaya başladı. Yurt dışındaki ilk görevi Stockholm Elçiliği ikinci katipliğiydi (1896). Yurda dönünce bir süre Nezaret’te çaıştı, sonra Sadrazamlık tercümanlığına atandı (1908). Daha ileri yıllarda, görevi gereğince Viyana’da (1911) ve Lahey’de (1913) bulundu. 1920’de Meclisi Mebusan üyeliğine seçildiği zaman Hariciye Nezareti müsteşar yardımcısıydı. İstanbul isgal edildiği vakit Ahmet Muhtar da kaçmak zorunluluğunu duyanlar arasındaydıi; Ankara’ya gitti ve milletvekilligini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sürdürdü.

Kuruluş dönemindeki yeni devletin dış konularda tecrübeli elemanlara ihtiyacı olduğu için Ahmet Muhtar’ın Meclis’teki
çalismalari bir yıl kadar sürdü, ancak 1921 yılı başında T.B.M.M. Hükümeti’nin Tiflis temsilciligine atandı. Ertesi yıl Moskova büyükelçisi oldu. 1923 seçimlerinde ikinci kez İstanbul milletvekili seçildiğinde hâlâ Moskova’daydı. Ancak, milletvekili olarak çalışmayı tercih etti ve Ankara’ya döndü; dönem boyunca da Ankara’da kaldı.

Ahmet Muhtar 1927’de Türkiye’nin Amerika’daki ilk büyükelçisi olarak Washington’a gitti. Karşılanışı pek parlak olmamakla birlikte Amerika’da yedi yıl kaldı.

İlgili Makaleler